Comunitat de convivència i autogestió

Destinataris

L’habitatge de Dit i Fet disposa de 17 places adreçades a homes majors de 50 anys en situació d'exclusió social. Parlem de persones sense llar, sense recursos econòmics, sense recolzament familiar, amb multiproblemàtiques socials (alcoholisme, atur de llarga durada, etc.).

L’accés a la casa està reservat a homes majors de 50 anys. Es tracta de persones derivades de diferents xarxes: sense sostre, justícia, serveis socials, altes hospitalàries, i /o derivades de altres entitats; o bé que coneixen la nostra casa a través dels serveis que dóna i directament demanen ingressar.

Objectius

  • Facilitar un espai de vida, acollidor quepermeti a la persona reconciliar-se amb la seva pròpia existència i amb la societat en general.
  • Facilitar un suport que promogui un desenvolupament en valors humans de convivència i un descobriment de maneres de satisfer les necessitats bàsiques en els àmbits físic, sanitari, material, intel·lectual, relacional/afectiu, social/ètic.
  • Promoure processos personals d’inserció social dels residents, assegurant l’acompanyament de la persona a diferents nivells i segons les seves possibilitats.
  • Responsabilitzar a les persones com a subjectes actius del seu procés personal, afavorint al màxim la seva autonomia..
  • Crear vincles de relació i cooperació que mostrin a través de l’experiència quotidiana que es possible la convivència pacífica i la vida senzilla..
  • Crear consciència a l’entorn social de la problemàtica de la gent sense sostre i crear vies de participació perquè veïns i altres persones actuïn i s’hi responsabilitzin.Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Associació Dit i Fet